050-8919719

שמרו על בריאות ילדיכם

מכונית זקוקה יום יום לדלק המתאים
כדי לנוע בבטחון בדרכים
אפשר לתקן ולהחליף איזשהו חלק, אם הוא מתקלקל,
גם את המכונית כולה, תודה לאל!

אך מי יחליף לנו את עמוד השדרה, או איזשהו איבר אחר?
פה ושם זה אפשרי. אך המקור עדיף והראש חייב להשאר.

אז יש כללי שמירה על גופנו המופלא ועל הראש,
כך שאין מה לחשוש.
משורשי השפה העברית ניתן לדלות כמה כללים וזה נהדר:
למשל: יש כלל הטמון באותיות, ס.כ.ר. האומר:
שנחוץ לשים סכר לסוכר!
למרות שמילה זו איננה עברית,
הסוכר, על פי אותיותיו הוא מסוכן:
חובב הסוכר יצמיח כרס שתראה כמו רכס...

הבריאות, על פי האותיות, טמונה בכל איבר ואיבר.
היא מוגשת לרך הנולד ברגע שהוא נברא
על פי שתי האותיות הראשונות במילה בר נחוץ לברר,
מה בר אכילה ועל מה רצוי לוותר

החיטה המלאה והאורז המלא הם הבר המובחר,
גוף האדם זקוק לדגן.
בחלקת הבררה מצויים כל המאכלים העשויים מקמח לבן.
פה ושם צומח לו עשב שוטה,
נחוץ, על פי האותיות ב. ר. א את העשב הזה לברא.

אין צורך לאכול לשובע, עצרו קצת לפני,זה די,
אם תאכלו יותר מדי, ייווצר בגופכם גודש
שיעלה, על פי המילה שובע... עובש.

שולחן ערוך, רצוי שיהיו בו ערכים....
תזונתיים, משפחתיים או חברתיים.
שולחן עלול על פי האותיות, להחליש את המסובים
והוא גם מסוגל לחשל, השבח לאל!

להיות הורה זה התפקיד הכי מאתגר, כמו טיפוס על הר,
על פי האותיות, מה נחוץ לעשות פעמים רבות? להרהר.

קראו על המופע: הבריאה, האיברים ושתהיו לי בריאים