050-8919719

כל מילה עברית בנויה משתיים עד ארבע אותיות צליליות
המופיעות בכל צורות השימוש של המילה ובכל הטיותיה.
בדרך כלל מדובר בשלוש אותיות השורש, אך לא תמיד.
בצירופי האותיות הללו טמונים מסרים מופלאים התורמים
להתפתחות האישית ולהרחבת המבט על עצמנו ועל העולם.
ארבעה מהלכים נחוצים לחשיפת חכמת החיים העברית:
1. בחירת מילה משמעותית ושליפת אותיותיה הקבועות.
2. שינוי סדר האותיות ויצירת צירופים חדשים
3. בניית שרשראות של מילים מכל ההרכבים
4. בחינת השרשראות שנוצרו וטווית רעיונות וגם שירים

רעיון לדוגמה
צרוף האותיות ד.ב.ר מבהיר לדוברי העברית
שאפשר לדבר על כל הדברים וגם רצוי לרדת לעיתים
לעמקם של כל הרבדים. אם חלילה וחס תוקף את האדם
איזשהו פחד שקשה להסביר, אפשר באמצעות הדיבור
את הפחד להדביר. אם הפחד יסרב לסור, נסו לעבור
מעולם הדיבור, היישר לעולם הבידור!

במקום שבו מתקיימת 'שכנות טובה',
שם ורק שם 'תשכון השכינה'!