סדנאות לנוער

סדנאות לנוער 2017-09-18T11:15:13+00:00

הדרך לאליפות

תכנית לחשיפת חכמת השפה העברית
ולפיתוח כישורי החיים בקרב בני הנוער באמצעות חכמה זו,
בשילוב עם שירה ותנועה. 

התכנית מבוססת על משחקי מילים ייחודיים שיפגישו את בני הנוער
עם חכמת חיים מופלאה הטמונה בצירופי האותיות של המילים העבריות.
המשתתפים יתורגלו בדרך אמנותית ב 6 משימות ערכיות המביאות
לידי ביטוי 6 נקודות מבט מגמישות ומיטיבות הגזורות משמות הימים
נקודות המבט הללו יאפשרו למשתתפים להתמודד בדרך מוצלחת וחיובית
עם אתגרים אישיים וחברתיים ולהוביל את עצמם להצלחה אישית וחברתית.   .

מטרות התכנית

  • שיפור הדימוי העצמי
  • פיתוח המודעות והגמישות המחשבתית
  • שיפור ההתנהלות החברתית והיכולת ליצור שיתופי פעולה
  • שכלול הביטוי האישי.
  • הערכה אינסופית לשפה העברית

התכנית נמצאת במאגר התכניות של משרד החינוך ומספרה: 2329
ובתכניות ה"עמותה לתפנית בחינוך" (מיל"ת)

אפשר להזמין סדנה חווייתית חד פעמית או סדנה מתמשכת
המובילה להגשמת המטרות שלשמן נוצרה התכנית.

להזמנות וברורים: 050-8919719

או מלאו את הטופס:

2 שירי הפעלה מתוך התכנית