050-8919719

שרים ורוקדים עם האותיות

תכנית ופעילות מקורית, אמנותית ומופלאה
להעמקת ההכרות עם האותיות ומילותיהן ולהעשרת הלשון
לגני חובה וכיתות א'
כתיבה, הלחנה והדרכה: אירית בן צור

התוכן

בממלכת האותיות נערך טקס חגיגי ובו כל אות שרה שיר השזור במילים
שבהן היא נמצאת. זה סיפור המסגרת ל-22 שירי אותיות עשירים ויפים
שנושאיהם מגוונים ומרחיבי דעת: עולם החי והצומח, כלי נגינה, אברי הגוף,
תחושות ורגשות, יחסי אנוש, מידת הסבלנות, האומנויות השונות, כוחות
הטבע, נפלאות הדמיון וכוחן של המילים.

תיאור הפעילות

האותיות יוצגו לילדים בדרך סיפורית, שירית ותנועתית תוך שיתופם המלא
בשירה ובתנועה. כל מפגש מוקדש לאות אחת עד שתיים והוא כולל חידונים
משעשעים וחזרה על שירי האותיות ששיריהן נלמדו במפגשים הקודמים.
הפעילות מלווה במצגת חיננית.

התוצאות

החרוזים, המוזיקה, הפעילות התנועתית, היצירתיות, ההומור ושלל החידות
יסייעו להטמעה קלה וחווייתית של האותיות ומילותיהן, יעשירו את אוצר
המילים של הילדים, יעוררו את סקרנותם הלשונית, ויפתחו  את יכולת
ההבעה השפתית והגופנית ואת אהבתם לשפה העברית.

התכנית נמצאת במאגר התכניות של משרד החינוך ומספרה: 2692